Gericht naar de toekomst

De notie « vooruitzichten » is erg belangrijk, aangezien de activiteit van Integrale pas betekenis krijgt op lange termijn. Meer dan ooit zullen haar visie op lange termijn en haar kernwaarden de keuzes van de gemeenschappelijke kas aansturen.

 

Alles in het werk stellen om netto-investeerder te blijven door verder inkomsten te realiseren die veel hoger blijven dan de aangekondigde uitgaven


Zich aanpassen aan de veranderingen van haar wetgevend kader met de herziening van verscheidene KB’s waaronder het belangrijkste, het KB 69 dat de huidige werking van Integrale bepaalt en dat gewijzigd moet worden met het oog op « Solvency II ».


Rekening houden met een nieuwe Europese bepaling voor de 3de pijler die voorziet dat de individuele levensverzekeringscontracten dezelfde tarieven moeten aanbieden voor mannen en vrouwen.


De aandacht op commercieel vlak verscherpen om haar aanpak van de socio-economische en financiële crisis aan te passen. Verschillende pistes worden momenteel onderzocht om de groei van het incasso te onderhouden.

 

Best practices :

  • Billijke behandeling van alle klanten en respect voor alle betrokkenen
  • Deugdelijk bestuur en paritair beheer met open-boek-filosofie
  • Voorzichtigheid en afgewogen beslissingen, gericht op stabiliteit
  • Strikte beperking van de algemene onkosten om de aangeslotenen een optimaal rendement aan te bieden
  • Beleggingen die beantwoorden aan sociale, ethische – en milieucriteria
  • Aandacht voor een vermindering van het verbruik
  • Voortdurende ontwikkeling van de vaardigheden van het personeel en onderhoud van een motiverend leefkader
  • Voortdurende communicatie, inspanningen om duidelijk en transparant te zijn