Beheersverslag en Verslag van de bedrijfsrevisor

De Raad van Bestuur van de gemeenschappelijke kas bespreekt afgelopen boekjaar in detail. Bij deze gelegenheid bedankt de Raad de leden-ondernemingen en aangeslotenen voor hun trouw aan Integrale. De Raad onderstreept eveneens het aandeel van alle medewerkers in de resultaten en hun enthousiasme ondanks, eens te meer, een bewogen, afgelopen jaar.

De bedrijfsrevisor brengt verslag uit, over de jaarrekeningen op 31 december 2011. Het verslag bevat zijn mening over de jaarrekeningen van Integrale en de bijkomende, verplichte vermeldingen.