Deugdelijk bestuur

Integrale is geen klassieke verzekeringsmaatschappij, het is een “Gemeenschappelijke Verzekeringskas” opgericht door verschillende ondernemingen. Volgende specifieke beginselen vormen de basis van haar werking :

  • een paritair beheer door werkgevers en aangeslotenen,
  • een beleggingsbeleid dat gericht is op de lange termijn en op veiligheid,
  • beheersing van de uitgaven en totale verdeling van de winsten aan alle aangeslotenen.

 

Het beleid van Integrale wordt gekenmerkt door evenwicht, transparantie en billijkheid, in lijn met haar waarden. Deze duidelijke beleidsfilosofie is verankerd in de werking van haar bestuursorganen.

In de huidige context van steeds complexer wordend prudentieel toezicht is de responsabilisering van de structuren erg belangrijk. Bij Integrale bestaan, ondanks haar geringe grootte, niet alleen alle structuren zoals interne audit of gespecialiseerde comités, ze zijn eveneens vertrouwd met de vereisten van morgen.

Zo heeft Integrale bijvoorbeeld, in 2011, nog meer dan de voorgaande jaren kunnen rekenen op een belangrijke aanwezigheidsgraad van de bestuursleden en op een sterke inspanning inzake communicatie en transparantie.