Financiële staten en Sociale balans

Op deze pagina’s komen de activa, passiva, technische rekening levensverzekering, bijlagen en sociale balans uitgebreid aan bod, met een vergelijking tussen 2010 en 2011.