De analyse van 2011

Om haar huidige verbintenissen na te komen en de toekomstige in alle rust voor te bereiden, heeft Integrale in 2011 de koe bij de horens gevat. De behaalde resultaten en de toekomstperspectieven blijven positief en bemoedigend.

 

Verdere groei van het geconsolideerd incasso : + 9,55 % tegenover 2010. Het terugkerend incasso stijgt met 13 %, voornamelijk door plannen van nieuwe klanten en een forse stijging van het incasso van de sectorstelsels.


Luisteren naar de klanten loont : haar 3.000 leden-ondernemingen kunnen rekenen op de nabijheid van Integrale, haar seminaries, haar communicatiemiddelen, haar zin om rekening te houden met de wensen van haar leden…


Beleggingsalternatieven : voorzichtige strategie, hoofdzakelijk gebaseerd op Belgische staatsleningen en op een toename van haar vastgoedinvesteringen.


Beheersindicatoren in het groen : algemene onkostenratio, Technische voorzieningen en positie als netto-investeerder onder contrôle.


Versnelling van de voorbereidingen op « Solvency II » : bijsturing van het interne model, herinvoering van het garantiefonds en partnerschap met Ethias om het vereiste solvabiliteitskapitaal (SCR) te bereiken.


Sterkere partnerschappen, stroomafwaarts en stroomopwaarts: toetreding tot AMICE, aanvraag tot lidmaatschap van ISTYA, behoud van de relaties met Ethias en Rabobank.be voor de producten van de 3de pijler, met Amonis en de Paritaire Comités voor specifieke activiteitensectoren.


Uitbreiding van het personeelsbestand in aantal en in competenties : de functies audit en compliance werden versterkt met het oog op de vereisten van “Solvency II”.