Vragen en antwoorden

Integrale blijft geconfronteerd worden met uitdagingen. 2011 is een jaar geweest met vele vragen en verplichtingen, maar ook met vele antwoorden en oplossingen. Toch houden onze eindresultaten goed stand met een sterke stijging van onze activiteiten. Dit danken we vooral aan onze proactieve ingesteldheid daar waar mogelijk en aan ons reactievermogen daar waar nodig.

 

Staatsschuldencrisis op macro-economisch gebied en instabiliteit van de beurzen. Integrale behoudt haar rendementverbintenissen en selecteert alternatieve beleggingen, voornamelijk Belgische staatsleningen en vastgoed.


Opmaak van de Belgische begroting voor 2012 gepaard met dwingende maatregelen om te snoeien in de uitgaven. Integrale vindt alternatieven voor het incasso, alleen of met partnerschappen, en behoudt de groei van haar zakencijfer.


« Twin Peaks », de hervorming van de architectuur van het financieel toezicht in België. Integrale past zich aan en richt zich voortaan tot twee controle-instanties
(FSMA en NBB) in plaats van één (CBFA).


Voorbereidingen voor de invoering vanSolvency II”. Integrale omringt zich met deskundigen, stuurt haar intern model bij, heractiveert haar garantiefonds en zet stappen in de richting van een toetreding tot ISTYA.

 

Duurzaam handelen, in onze strategische keuzes en gedragswijzen

Belangrijk voor 2011 :

  • Verdere informatisering van dossierbeheer zonder papier te gebruiken, waaronder een deel van dit jaarverslag
  • Meer vastgoed selecteren dat voldoet aan hoge milieuprestaties
  • Plaatsing van zonnepanelen op gebouwen van Integrale
  • Financiële steun aan twee projecten van het Corporate Funding Program, in Afrika en in India
  • Behoud van groei en werkgelegenheid
  • Collectief engagement vanwege het personeel met de bepalingen in de integriteitsnota